Geen alcohol onder 18

Wij aanvaarden geen bestellingen van personen jonger dan 18.

De wettelijke leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol is 18 jaar. Door te bestellen verklaart de koper minstens 18 jaar oud te zijn.

Wanneer je toch zou bestellen en achteraf zou blijken dat je jonger bent dan 18 jaar, dan wordt jouw bestelling geannuleerd.